Hvad koster danseundervisning?

Sæsonen består af 25 gang inklusiv afslutning. Pris pr. måned 260,- pr. person inkl. Koda/Gramex.
Børn 3-4 år pr. måned 230,- pr. person. inkl. Koda/Gramex

Der ydes søskenderabat, familierabat, og rabat ved deltagelse på flere hold.